Gå tilbake

Medarbeiderskap

 

Hva er medarbeiderskap? 

Medarbeiderskap handler om relasjonen til arbeidsgiver, arbeidsoppgaver og kolleger. Medarbeiderskap er en form for uformell medbestemmelse. Det vil si frihet til å påvirke egen arbeidssituasjon, og ansvar for å styre arbeidstiden effektivt.  

Det er to hovedretninger innen medarbeiderskap. Den ene handler om at den ansatte i stor grad leder seg selv, mens den andre handler om et forpliktende samspill mellom leder og medarbeider. 

Dette innebærer at ansatte og ledere jobber sammen for å oppnå bedre resultater.. Medarbeiderskap fokuserer på å skape et miljø der ansatte føler seg hørt og verdsatt, og der deres innspill og ideer blir tatt hensyn til. 


Godt medarbeiderskap kjennetegnes ved:  

  • At du har en profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av arbeidsoppgaver
  • At du er redelig og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver 
  • At du er imøtekommende og en god kollega 
  • At du viser omtanke for kollegaer, involverer dem og gir dem støtte
  • At du deler din kompetanse, og anerkjenner kollegers innsats 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien