Gå tilbake

Ekstrahjelp eller tilkallingsvikar

Ekstrahjelp eller tilkallingsvikar, er en arbeidstaker som ansettes i en virksomhet eller en etat for å dekke behovet for arbeidskraft som ikke kan dekkes av virksomhetens fast ansatte personell, for eksempel ved fravær eller ved særlig stor arbeidsmengde.

 


Andre relevante ord i denne kategorien