Gå tilbake

IDP

IDP betyr identity provider. Eksempel på en slik IDP er Google – en skybasert tjeneste som muliggjør sikker identitetsbehandling.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien