Gå tilbake

HR-prosess

Hva er en HR-prosess?

HR står for Human Resources, som på godt norsk oversettes til menneskelige ressurser. HR-prosesser handler derfor om alle prosessene som innebærer de menneskelige ressursene i en bedrift – nemlig de ansatte. 

Disse menneskelige ressursene sier noe om hva en ansatt har å tilføre på en arbeidsplass. Dette kan være faktorer som arbeidskraft, kunnskap og/eller kompetanse og innsats. HR tar for seg disse ressursene, og jobber med prosesser til ulike formål, som igjen blir kalt HR-prosesser. Typiske HR-prosesser vil da eksempelvis kunne innebære temaer som rekruttering og ansettelser, HMS-arbeid, arbeidsmiljø og kompetanseutvikling.

Et eksempel på en HR-prosess kan være alt som omhandler prosessen ved å ansette en ny medarbeider. HR kartlegger kompetansebehov innad virksomheten og starter ny rekrutteringsprosess. Denne HR-prosessen kan gjøres på ulike måter, der noen bedrifter går grundigere til verks enn andre. Mange velger å gjøre personlighetstester og logikktester på de aktuelle kandidatene, før de setter i gang med å velge ut hvem som skal bli valgt ut til intervju. Deretter er det vanlig å ha en runde med andregangsintervju, hvor gjerne en ansatt fra HR er tilstede og går gjennom testene med kandidatene. Alt dette kalles en rekrutteringsprosess, som igjen medfører seg flere prosesser underveis, og dette er HR-prosesser.

Hva er formålet med HR-prosesser?

For å forstå helhetlig hva begrepet HR-prosesser omhandler, er det én ting å vite hva menneskene bak HR gjør, men det er også essensielt å vite hvorfor de gjør det.

En person som jobber innen HR har gjerne kompetanse til å lede og utvikle de ansatte innen ulike virksomheter. HR-prosesser har mange gunstige fordeler både for virksomheten og for de ansatte, om det gjøres grundig og effektivt. Konseptet med HR-prosesser er å skulle følge opp og jobbe med søkelys på de ansatte, samtidig som det skal bygge opp mot virksomhetens interesser og behov. 

Formålet med HR-prosesser er derfor å sikre at virksomheten skal være en forsvarlig arbeidsplass der de ansatte både skal trives og kunne utføre arbeidet sitt under gode arbeidsforhold, med muligheter for vekst og utvikling. Med godt gjennomførte HR-prosesser i lengden, vil dette i svært mange tilfeller øke motivasjon og trivsel blant de ansatte, som igjen vil øke verdiskapning og forbedre resultater for virksomheten. Med andre ord er en ideell HR-prosess noe som skal gagne både de ansatte og virksomheten i seg selv.

Lurer du på hva andre typiske hr oppgaver du bør ha fokus på? Vi har skrevet en artikkel på det. 

Personalhåndbok CTA


Andre relevante ord i denne kategorien