Gå tilbake

Lønnsforhandling

Alle ledere skal tilby lønnssamtale til medarbeiderne sine årlig. Arbeidsplasser som følger en tariffavtale har rammer på når og hvordan lønnsforhandlinger skal gjøres. Arbeidsplasser som ikke følger en tariffavtale, og arbeidstakere som ikke er organisert i en fagforening, kan når som helst ta kontakt for en lønnsforhandling. 

Hva er lønnsforhandling?

En lønnsforhandling er en forhandling av lønn og arbeidsvilkår mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette kan omfatte lønn, arbeidstid, ferie, pensjon, helseforsikring og andre personalegoder. Målet med lønnsforhandlingen er å oppnå enighet om lønn og arbeidsvilkår som er tilfredsstillende for begge parter.

Sentrale og lokale lønnsforhandlinger 

I Norge har vi både sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Sentrale lønnsforhandlinger skjer på nasjonalt nivå, hvor arbeidstakerorganisasjoner som LO og NHO går til forhandling. Mens lokale lønnsforhandlinger skjer mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassen.

Hvem omfattes av lokale lønnsforhandlinger?

Arbeidsplasser som følger en tariffavtale har vanligvis en forpliktelse til å årlig gjennomføre lokale lønnsforhandlinger.

Hvordan forhandle lønn?

Det vil alltid lønne seg å stille godt forberedt før du skal forhandle lønn..
Her er noen tips som kan hjelpe deg i prosessen. 

Tips til lønnsforhandlingen 

  • Sjekk om du overleverer ut fra stillingsbeskrivelsen  
  • Vurder dine arbeidsoppgaver, ansvarsområder og presentasjoner 
  • Fremhev gode resultater 
  • Sjekk lønnsstatistikken 
  • Gjør klar gode argumenter for hvorfor du skal ha høyere lønn

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien