Gå tilbake

Overtid

 

Hva er overtid?

Overtid er tid som arbeidstaker jobber utover den normale arbeidstiden. Dette kan være frivillig, det kan påregnes, eller være påkrevd i ulike stillinger. Overtid regnes som arbeid ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid, i følge arbeidsmiljøloven § 10-6.

Hvor mye overtid kan man jobbe?

Arbeidsgiver kan pålegge overtidsarbeid på inntil:

  • 10 timer i løpet av 7 dager
  • 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker
  • 200 timer i løpet av 52 uker

Hva regnes som overtid, og hva regnes som merarbeid? 

Arbeidsmiljøloven skiller mellom overtid og merarbeid. Hvis du har en arbeidsavtale på 37,5 timer i uken, vil timene opptil 40 timer i uken regnes som merarbeid. Timene utover dette vil være overtidsarbeid. Dette skillet er viktig fordi det kun er overtidsarbeid som gir rett til overtidsgodtgjørelse. 

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien