Gå tilbake

Prøvetid

Prøvetid er en periode rett etter ansettelse hvor både arbeidsgiver og ansatt evaluerer hverandre for å sikre at ansettelsen er en god match. I denne perioden kan begge parter enklere avslutte arbeidsforholdet hvis det ikke oppfyller forventningene. Prøvetid er en sjanse til å vurdere arbeidsforholdet før det blir mer fast og forpliktende for begge parter.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien