Gå tilbake

Omsorgspenger

Omsorgspenger er mest kjent som “hjemme med sykt barn-dager". Dette er dager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt er sykt. Vanligvis trenger du ikke søke om omsorgsdagene. Som arbeidstaker har du automatisk rett til et visst antall omsorgsdager per kalenderår.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien