Gå tilbake

Konflikttrappen

 

Hva er konflikttrappen? 

Konflikttrappen er en modell som viser hvordan en konflikt kan utvikle seg trinn for trinn. Trappen brukes for å forstå de ulike fasene i en konflikt. 

Konflikttrappen trinn: 

1- Uoverensstemmelse

På det første trinnet har vi en konflikt partene prøver å løse mellom seg. Her er det ikke mye følelser involvert, og det er enkelt for partene å skille mellom sak og person. Det er enklest å håndtere en konflikt på det første trinnet i trappen. Her er partene ofte villige til å lytte til hverandre.

2- Personifisering

I trinn nr to går uenigheten fra å handle om saken, til å også handle om personen. Nå er den andre personen en del av problemet, og personene tviler på intensjonen og motivasjonen til hverandre. Her kan det oppstå misforståelser, krenkelser og rettferdiggjøring av handlinger og meninger. 

3- Problemet vokser 

På det tredje trinnet har konflikten ekspandert og økt i omfang. Partene ser feil og vanskeligheter knyttet til hverandre. Nå preges relasjonen av mistillit, mistro og spenning mellom partene. 

4- Samtale reduseres

På det fjerde trinnet ønsker ikke partene å snakke sammen lenger. Negativt kroppspråk oppstår. Partene oppsøker støtte fra andre og bygger allianser, som gjør at andre kan bli viklet inn i konflikten. 

5- Fiendebilder

På det femte trinnet har motparten blitt en fiende. Man ønsker å vinne, og rettferdiggjøre alt man selv har gjort.

6- Åpen fiendtlighet

I dette trinnet er ikke motparten likeverdig lenger, og partnere ser ikke på hverandre som medmennesker. Fiendtlige ord og handlinger kan oppstå.

7- Polarisering

På det siste trinnet klarer ikke partene å være i samme rom. Det er nå krig.

En konflikt trenger selvsagt ikke utvikle seg gjennom alle disse sju trinnene. Men desto lavere i trappen konflikten er, jo lettere er det å løse problemet. 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien