Gå tilbake

Internasjonalisering

 

Hva er internasjonalisering?

Internasjonalisering handler om å tilpasse virksomheten etter det internasjonale markedet. Det kan være å endre produkter, tjenester eller strategier etter kulturelle, språklige preferanser, eller økonomiske forhold. Det kan også innebærer å utvide virksomheten til å operere i flere land. 


Hvorfor internasjonalisere? 

Grunner til at bedrifter internasjonaliserer seg er ofte på grunn av ønsket tilgang til økt salg i et større marked, diversifisering av risiko, tilgang til billigere arbeidskraft eller økt konkurranseevne.

Det kan også være fordi hjemlandet mangler kompetanse eller teknologi som andre land har. Samtidig vil bedriften nå ut til en langt større målgruppe i utlandet, og på den måten oppnå økt omsetning. 

Fordeler med internasjonalisering 

  • Økt tilgang til nye markeder
  • Fordeling av risiko
  • Økt inntjening
  • Tilgang til billigere arbeidskraft 
  • Konkurransefortrinn 

Ulemper med internasjonalisering

  • Kulturforskjeller 
  • Juridiske utfordringer
  • Økonomisk risiko

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien