Gå tilbake

SSB rapport

SSB rapport er rapport som sendes til Statistisk sentralbyrå. Tall som skal inn i disse rapportene hentes ofte ut fra HR- eller lønnssystemet.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien