Gå tilbake

Bekreftelse på arbeidsforhold

Bekreftelse på arbeidsforhold er svært viktig for mange arbeidstakere. Bekreftelsen gir arbeidsgivers oppsummering av arbeidstakers erfaringer og prestasjoner, og vil selvsagt inngå som et viktig element ved neste ansettelse. Bekreftelse på arbeidsforhold er derfor også et viktig dokument for arbeidsgivere, og den som utformer en bekreftelsen bør selvsagt være bevisst på dette. Arbeidsmiljøloven gir i denne bestemmelsen regler for både når en arbeidstaker har krav på bekreftelsen, og hva som kan kreves av opplysninger i den.

Når arbeidstaker slutter etter lovlig oppsigelse skal vedkommende ha en bekreftelse på arbeidsforholdet sitt. Bekreftelsen skal bare inneholde:

  • Navn, fødselsår og dato
  • Startdato og sluttdato
  • Fag og stilling
  • Lønn ved arbeidsforholdets opphør
  • Tid for siste ferie
  • Opplysning om hvorvidt det er søkt om sluttvederlag for arbeidstakeren
  • Hvis arbeidstaker krever det, skal det opplyses hvilke oppgaver vedkommende har hatt. 

Arbeidstaker som avskjediges har rett til bekreftelse på arbeidsforhold, men arbeidsgiver kan uten å opplyse om grunn, anføre at vedkommende er avskjediget. Hvis arbeidstaker ønsker det, skal arbeidsgiver konferere med de tillitsvalgte.

Din rett til skriftlig av bekreftelse på arbeidsforhold følger av arbeidsmiljøloven § 15-15: https://arbeidsmiljoloven.com/paragraf/attest/  

Book a demo jpg

 


Andre relevante ord i denne kategorien