Gå tilbake

Advarsel i arbeidsforhold

Advarsel i arbeidsforhold

Advarsler i arbeidsforhold handler om når en ansatt sin oppførsel går utover arbeidsplassen. Dette gjelder for eksempel hvis den ansatte trakasserer eller ikke viser respekt ovenfor sine kolleger og ledere, å ikke overholde arbeidstiden, komme beruset på jobb eller andre faktorer som påvirker arbeidsplassen negativt, og/eller den ansattes evne til å utføre arbeidet sitt.

Formålet med advarsel i arbeidsforhold er i tråd med arbeidsmiljøloven, og sier noe om at en oppsigelse helst ikke skal komme overraskende på arbeidstaker. En advarsel er derfor en oppfordring til den ansatte om å endre sin atferd, som skal kunne rette opp i det uheldige for begge parter. Dersom arbeidstakeren fortsatt ikke skjerper seg, vil vedkommende bli sagt opp med sin oppsigelsestid, eller i verre tilfeller – bli avskjediget (gå på dagen).

Muntlig og skriftlig advarsel

Lederen skal gi den ansatte muntlige advarsler først, for eksempel ved å kalle inn til et møte og ta en alvorsprat under fire øyne. Man kan gi skriftlig advarsel først når arbeidstaker ikke endrer sin atferd etter tydelige, muntlige beskjeder.

Derimot finnes det ingen regler for hvor mange muntlige eller skriftlige advarsler som bør gis før en eventuell oppsigelse. Hvor mange advarsler avhenger av hva advarslene innebærer, hvorvidt arbeidstakeren innretter seg etter varselet, og hvor lang tid det går mellom hver gang det skjer noe forstyrrende.

Eksempel på hvordan en skriftlig advarsel kan formaliseres:

(Arbeidstakers navn)

(Gatenavn)

(Postnummer og sted)

ADVARSEL

Vi vil med dette brevet orientere deg om alvoret bak de muntlige henstillingene du har mottatt vedrørende din oppførsel. Konkret gjelder dette gjentatte forsovelser, og at du møtte beruset på jobb (dato).

Vi velger med bakgrunn i dette å understreke at dette brevet må sees på som en alvorlig advarsel til deg. Vi vil i løpet av de nærmeste månedene fortløpende vurdere din atferd. Disse vurderingene vil kunne resultere i en oppsigelse av deg dersom ikke betydelige forbedringer skjer.

Hilsen

(Navn)

(Tittel)

Book a demo jpg


Andre relevante ord i denne kategorien