Gå tilbake

Refusjon av utgifter

Iht. bokføringsloven er det et tydelig dokumentasjonskrav for å få reiseutgifter og andre utlegg dekket av arbeidsgiver. Den ansatte må levere kvitteringer eller annen dokumentasjon med bilag. Det er noen få utgifter hvor man ikke behøver kvittering f.eks. avgifter ved bompassering.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien