Gå tilbake

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass, særlig de fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske og velferdsmessige forholdene. Det er arbeidsgiveren som i henhold til arbeidsmiljøloven skal sørge for at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten.

Definisjon av arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø handler om arbeidet, altså først og fremst om det vi gjør på jobben.
Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger
Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

Les mer om Arbeidsmiljø hos STAMI: link

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien