Gå tilbake

Referanser

Hva er referanser?

Referanser er kilder som brukes for å støtte en påstand, sitat eller sak. 

En referanse kan for eksempel være en bok, artikkel, nettside, person eller organisasjon. Referanser brukes for å gi støtte opp under en sak, og for å fortelle hvor informasjonen kommer fra. 

Referanser på jobb

Referanser blir som regel etterspurt i siste del av en rekrutteringsprosess. Å gjennomføre en referansekontroll er vanlig når arbeidsplasser skal ansette nye personer. Dette er en rutine for å sjekke at de opplysningene kandidaten oppgir stemmer. I tillegg vil referanser kunne gi deg informasjon om kandidaten som kandidaten ikke selv har nevnt. Om det er noen usikkerhetsmomenter ved kandidaten du som rekrutter lurer på, kan du også spørre referansen om dette.

Hva spør man referanser om?

Innledningsvis er det viktig å avklare referansepersonens forhold til kandidaten. Hvilken stilling har referansepersonen i forhold til kandidaten? Hvor lenge har de jobbet sammen, eller kjent hverandre? 

For å få et større bilde av kandidaten kan du stille åpne spørsmål, og be referansepersonen om å beskrive kandidaten med egne ord. Spør også om eksempler på jobbsituasjoner som støtter påstandene som har blitt nevnt. 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien