Gå tilbake

Fagforening

Hva er en fagforening?

En fagforerning er en organisasjon for arbeidstakere innen ulike yrkesgrupper. Foreningen jobber for å ivareta folks interesser på arbeidsplassen, og er til for å sørge for forutsigbarhet, trygghet og rettferdige lønnsvilkår for arbeidstakere. 

Det finnes flere ulike fagforeninger i Norge innen ulike yrker, fag og bransjer. Det største fagforbundet i Norge er LO-forbundet med over 400 000 medlemmer.

Hva kan en fagforening hjelpe til med?

En fagforening kan bistå medlemmene sine om de skulle havne i konflikt eller uenighet med arbeidsgiver. Å være organisert i en fagforening kan gi sikkerhet, og bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv. I en bedrift hvor de ansatte er organisert i en fagforening kan de ansatte ha rett på flere goder.

Hva er et fagforbund? 

Et fagforbund er en samling av flere fagforeninger.

Fagforeningskontingent

Når du blir medlem i en fagforening må du betale en medlemsavgift. Denne medlemsavgiften kalles for fagforeningskontingent. Om en bedrift har ansatte som er medlem i en fagforening, så kan fagforeningskontingent trekkes av lønnen til de ansatte.  


Andre relevante ord i denne kategorien