Gå tilbake

Beste praksis

Beste praksis er en metode eller teknikk som generelt er akseptert som overlegen andre alternativer fordi den gir resultater som er bedre enn de som oppnås på andre måter, eller fordi det har blitt en standard måte å gjøre ting på.

Ett eksempel kan være noe som står i en lovtekst:
“(..) som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakere som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling, være arbeidsreglement.

Men beste praksis tilsier at man som bedrift bør starte tidligere med å kartlegge og sette opp bedriftens bestemmelser i et skriftlig format, så snart man begynner å ansette arbeidstakere.

Andre eksempler på beste praksis er arbeidsformer og dokumenter, som er “vanlig” å bruke i bedrifter i dag.

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien