Gå tilbake

Integrasjon

Integrasjon er kommunikasjon og informasjonsdeling mellom IT systemer. Integrasjon er helt nødvendig for å kunne drive komplekse IT-systemer og en forutsetning for digitalisering. Les mer på vår hjemmeside.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien