Gå tilbake

Vikarer / Vikariat

Vikarer / Vikariat eller arbeidstaker i en midlertidig stilling. Er en stedfortreder som overtar et arbeid eller stilling fra en annen for en kortere tid i den andres fravær.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien