Gå tilbake

Lederstil

 

Hva er lederstil? 

Lederstil er måten en leder velger å lede og styre sine medarbeidere på.

Sentralle føringer for ledelse er dialog, redelighet, åpenhet og samarbeid. Det er gjennom relasjoner lederen og medarbeidere jobber sammen for å nå organisasjonens mål. 

For å få andre mennesker til å gjøre noe, må du få de til å ville gjøre det selv. Dette vil en leder gjøre gjennom å inspirere og motivere medarbeidere, og sammen skape resultater for virksomheten. 

Ulike lederstiler

Det finnes mange ulike lederstiler, her er noen av de vanligste måtene å lede på: 

Autoritær lederstil

Denne lederstilen er preget av kontroll og makt. Lederen tar de fleste avgjørelsene og gir klare instrukser til sine medarbeidere.

Demokratisk lederstil 

En demokratisk leder samarbeider med medarbeiderne sine, og involverer de i beslutningsprosesser. 

Likegyldig lederstil

Overlater medarbeiderne til seg selv 

Lederstil basert på kompetanse 

Hvilken lederstil du har kommer også an på kompetansen til dine medarbeidere. Om medarbeiderne dine har høy kompetanse og er selvstendige, kan du lede ved å delegerer oppgaver. Men om medarbeiderne dine har lav kompetanse, vil de trenge en instreuerende lederstil, hvor du forteller hvordan, når og hva de skal gjøre.  

Les mer om medarbeidersamtale modulen

 


Andre relevante ord i denne kategorien