Gå tilbake

HR-sjef

Hva er en HR-sjef?

En HR-sjef står ansvarlig for saker som omhandler personalet og lønn i en bedrift. HR-sjefen jobber for eksempel med avlønning, kompetanseutvikling og rekruttering. I tillegg er det vanlig at en HR-sjef styrer det som innebærer helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Stillingstittelen har flere navn, og blir også kalt HR-ansvarlig eller personalansvarlig.

Eksempler på arbeidsoppgaver for HR-sjef:

  • Personal- og lønnspolitikk
  • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • Strategier for rekruttering
  • Lønnsforhandlinger
  • Samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
  • Medarbeidersamtaler
  • Arbeidsrett
  • HMS

Hva er de viktigste oppgavene til en HR-leder?

Som en HR-ansvarlig er det viktig å ha kunnskap om hvordan det norske arbeidslivet fungerer. HR-sjefen bør derfor ha god kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen samt arbeidsmiljøloven, som til sammen bygger samspillet mellom myndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere.

De viktigste egenskapene en HR-ansvarlig bør ha, er gode kommunikasjonsevner og å kunne sørge for at ansatte føler seg sett og verdsatt. Den HR-ansvarlige vil ha oversikt over de ansatte, samt bedriftens mål og utviklingsplaner, som gjør rollen til en HR-sjef både viktig og helhetlig for arbeidstaker og arbeidsgiver. En stor del av jobben til en HR-sjef er med andre ord samarbeid. Derfor bør vedkommende også være tydelig i sin uttrykksform, og strukturert i arbeidet sitt.

Å jobbe som HR-sjef innebærer det å lede, som tilsier at man bør ha lederegenskaper. En som står ansvarlig for HR i en virksomhet, skal bruke sin evne til å lede sine medarbeidere. Det å lede innen HR er på mange måter det samme som å lede for noe helt annet, nemlig å motivere, prioritere og å tildele oppgaver.

De som ønsker å bli HR-ansvarlig i en norsk bedrift, velger gjerne mellom ulike utdanningsbakgrunner, som pedagogikk, økonomi eller administrasjon. Det er stadig behov for HR-sjefer både i private og offentlige institusjoner, bedrifter og etater.

Vi har også skrevet en artikkel om typiske HR oppgaver 

Hva er lønnen til en HR-leder?

HR-feltet er omfattende, og har et stort spekter av roller og ansvarsområder. Det er derfor vanskelig å tallfeste lønnsnivået til en som jobber i en HR-stilling. Lønnen vil avhenge av hvilken type stilling du har, ansvarsområdet og hvilket nivå du er på. Er du nyutdannet med en “entry level”-stilling, vil lønnen være vesentlig lavere enn hvis du er en HR-leder med mer enn 5-års erfaring i fagfeltet. 

Vi kan likevel forsøke å dele opp HR-feltet i de mest utbredte stillingene og hva snittlønnen er på de ulike: 

Personalsjef: 1 038 960 kr
Strategi- og planleggingssjef: 864 360 kr
Personal- og karriererådgiver: 721 440 kr
Personalkontormedarbeider: 620 040 kr
Administrative ledere: 889 200 kr

Tall er oppgitt som årslønn og er hentet fra SSB

Book a demo jpg


Andre relevante ord i denne kategorien