Gå tilbake

Utlegg

Arbeidstakere legger ut for kostnader i forbindelse med jobben og får refundert utgiftene av arbeidsgiver. Skattefritt eller skattepliktig.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien