Gå tilbake

Fileksport

Fileksport er manuell flytting av data ved hjelp av en fil eksportert fra et system og importert i et annet system.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien