Gå tilbake

Medbestemmelse


Hva er medbestemmelse?

Medbestemmelse handler om at ansatte får være med å påvirke beslutninger, og ha medvirkning på arbeidsplassen. I bedriftsdemokratiske selskaper blir de ansatte involvert i viktige beslutninger, og får påvirke egne arbeidsoppgaver. 

Arbeidsgiver bestemmer hvem de ansetter, hvordan de organiserer og kontrollerer arbeidet, men arbeidstaker har rett til medbestemmelse i saker som er viktige for deres arbeidshverdag. Medbestemmelsen innebærer i praksis at arbeidsgiver lytter til de ansatte før de utøver sin myndighet. Dette kan gi ansatte en følelse av kontroll og tillit, og det kan også bidra til å øke produktiviteten og redusere stress. 

Hovedavtalen gir arbeidstaker rett til medbestemmelse på egen arbeidssituasjon, og beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide for å få til dette.

Hovedtariffavtalen gir medarbeideren via de tillitsvalgte lov til å forhandle generelle lønns- og arbeidsvilkår.

 

Les mer om medarbeidersamtale modulen

Andre relevante ord i denne kategorien