Gå tilbake

Rekruttering

 

Hva er rekruttering?

Rekruttering er prosessen med å finne, og ansette kvalifiserte kandidater til å fylle ledige stillinger. Dette kan gjøres gjennom interne og eksterne rekrutteringsmetoder, som å utlyse stillinger, bruke jobbportaler, headhunting, nettverksbygging og rekrutteringsbyråer.

Rekruttering er en viktig del av HR-arbeidet, og sørger for at de riktige kandidatene blir ansatt. Rekrutteringen er viktig for å sikre at organisasjonen har de beste talentene til å oppnå sine mål.

Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen starter med at en bedrift har behov for en nyansett, frem til kandidaten er ansatt. Prosessen steg for steg: 

  1. Rekrutteringen starter med å analysere behov og gjøre forberedelser. 
  2. Lage en stillingsutlysning, og velge hvilke kanaler som egner seg for publisering. 
  3. Sortere søknader, vurdere kandidater og kalle inn til førstegangsintervju. 
  4. Andregangsintervju, evaluerer kandidater,  sjekke referanser og velge ut riktig kandidat.  

Gi et tilbud og ansette kandidaten. 

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien