Gå tilbake

Selvledelse

Hva er selvledelse? 

Selvledelse er evnen til å lede og motivere deg selv for å nå målene dine.

Dette krever selvdisiplin, og evnen til å være selvgående og strukturert. Selvledende personer motiverer og kontrollere seg selv, jobber mot satte mål og tar ansvar for eget arbeid. Det handler også om å ha evnen til å lære av sine feil, og å ha en positiv innstilling til å endre seg og lære av andre.


Selvledelse handler også om hvordan ledere kan legge til rette for selvledende medarbeidere. Hvor medarbeiderne selv kan ha innflytelse, og lede seg selv mot bedriftens mål. Mange medarbeidere får god mestringsfølelse, og blir tryggere på egen kompetanse ved å få ansvar for egne oppgaver og resultater. En viktig lederoppgave er derfor å bidra til at medarbeiderne blir gode på å lede seg selv. 

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien