Gå tilbake

SAAS

SAAS betyr Software as a Service og som på norsk kan oversettes til “programvare som en tjeneste”. Vanlige eksempler er e-post, HR system, Intranett, kalender og Office-verktøy.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien