Gå tilbake

Nedbemanning

 

Hva er nedbemanning?

Nedbemanning er redusering av antall ansatte på en arbeidsplass. Nedbemanning blir brukt som et tiltak for å redusere kostnader, eller på grunn av omstrukturering på arbeidsplassen. Det kan også være et nødvendig tiltak på grunn av at automatisering har påvirket bemanningsbehovet. Dette fører til oppsigelser, og er en krevende HR-prosess. 


Nedbemanning regler og kriterier

Det må være et rettslig grunnlag for nedbemanning og oppsigelse av ansatte. Disse lovene utgjør det rettslige grunnlaget for nedbemanning: 

  • Arbeidsmiljøloven
  • Statsansatteloven
  • Omstillingsloven
  • Eventuelle tariffavtaler 
  • Individuelle arbeidsavtaler 

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien