Gå tilbake

Selvbetjent HR

Selvbetjent HR er elektroniske systemer som kan legge til rette for effektive og automatiserte prosesser med stor grad av selvbetjening for både ansatte og ledere. Dette vil spare tid hos både leder, ansate og HR avdelingen.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien