Gå tilbake

Arbeidsmiljøloven (AML)

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven (AML) er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge, og sier noe om hvordan arbeidsmiljøet på din arbeidsplass skal være. Arbeidsmiljøloven er til for å sikre et godt arbeidsmiljø og trygge, rettferdige ansettelsesforhold. Loven inkluderer regler om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern, permisjon, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold. Loven trådte i kraft 1. Januar 2006, og bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977.

Hva er arbeidsmiljøloven? 

Arbeidsmiljøloven sier noe om hvordan et felles arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne skal være. Om noe skulle være uklart rundt rettighetene dine på arbeidsplassen kan du henvise til arbeidsmiljøloven. Formålet til arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en verneteknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig standard. Les mer om arbeidsmiljøloven her

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien