Gå tilbake

API/Application Programming Interface

API eller Application Programming Interface er et programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner. APIet sier noe om hvordan et system er bygget opp, og hva og hvordan du kan integrere en annen applikasjon til det.

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien