Gå tilbake

Kjønnskvotering

Hva er kvotering først og fremst? 

Kvotering er et mye diskutert virkemiddel som mange bedrifter praktiserer i varierende grad. Det er et virkemiddel som ofte brukes i rekrutteringsprosesser til ledige stillinger i bedrifter. 

Hva er kjønnskvotering? 

Kjønnskvotering er en metode som brukes for å gi et kjønn en fordel fremfor det andre kjønnet. Kvoteringen brukes når en bedrift eller gruppe ønsker en bestemt fordeling mellom menn og kvinner. Kjønnskvotering kan bli brukt på arbeidsplasser hvor det er et dominerende antall av et kjønn, hvor det motsatte kjønnet vil kunne få en fordel om arbeidsplassen vil ha et større mangfold. 

Eksempel på kjønnskvotering 

Et eksempel på dette er om to personer stiller tilnærmet likt i konkurransen om en stilling, vil det kjønnet som kommer fra den underrepresentative gruppen gå foran i prosessen. 

Hva er kjønnskvotering i arbeidslivet?

Kjønnskvotering på jobb handler om at arbeidsgiver gir fordeler til ansatte på grunn av kjønn. Dette gjøres for eksempel ved ansettelser eller for å oppnå likevekt i kjønnsfordelingen innenfor en yrkesgruppe.

Det gjøres også kjønnskvotering på studenter ved studieopptak på like vilkår i medhold til likestillingsloven. Kjønnskonvertering praktiseres også i politikken, og ved nominasjoner til verv i en del organisasjoner. 

New call-to-action