Gå tilbake

Lederutvikling

 

Hva er lederutvikling?

Lederutvikling er utvikling av ledere for å forbedre deres lederferdigheter, kunnskap og holdninger for en effektiv og bedre ledelse. Både selvledelse, og det å lede andre er viktig i alle typer jobber, som for eksempel i en organisasjon, bedrift, skole eller i forsvaret.


Det er en leders ansvar at organisasjonen når målene sine, ved å koordinere og følge opp mellomledere og medarbeidere. Ledere må også følge med på den digitale utviklingen, og effektiviseringen for å lede vei. Både staten og medarbeidere stiller krav til leder, og har forventninger til lederens kompetanse, både faglig og relasjonelle lederferdigheter.  

Ulike former for lederutvikling 

I utvikling av ledere er det viktig å bevisstgjøre, og trene ledere for å endre oppmerksomheten og adferden. Det kan inkludere ting som å lære om ledelsesverktøy og teknikker, å jobbe med en coach eller mentor, eller å delta i kurs og utdanningsprogrammer. Her utfordrers ledere både på hvordan de tenker og handler. Målet med lederutvikling er å hjelpe ledere å lede sine team mer effektivt for å nå organisasjonens mål.

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien