Gå tilbake

Organisasjonsstruktur

 

Hva er organisasjonsstruktur? 

Definisjonen på organisasjonsstruktur er en struktur organisasjoner bruker for å delegere autoritet, ansvar, oppgaver og kommunikasjon internt. Hvilken struktur som funker best avhenger av organisasjonens størrelse, type virksomhet og mål.

Formell og uformell organisasjonsstruktur

Den formelle organisasjonsstrukturen beskriver oppbyggingen av organisasjonen, og retningslinjene for ansvar og beslutningstaking. Mens den uformelle organisasjonsstrukturen refererer til den uoffisielle og mer ustrukturerte delen av organisasjonen. Dette inkluderer de sosiale relasjonene som oppstår mellom ansatte, uavhengig av de formelle retningslinjene for kommunikasjon og ansvar.

Flat og hierarkisk organisasjonsstruktur 

En flat organisasjonsstruktur er preget av færre nivåer av ledelse, og ansatte har større ansvar. Det er mindre hierarki og mer likhet i ansattes ansvarsnivåer. Beslutninger tas ofte i fellesskap, og det er mindre avhengighet av en enkelt leder.

En hierarkisk organisasjonsstruktur har flere nivåer av ledelse, og mer definerte ansvarsoppgaver. Det er en klar topp-ned-tilnærming for beslutningstaking og kommunikasjon, og ansatte på lavere nivåer rapporterer til ledere på høyere nivåer. 

Les mer om medarbeidersamtale modulen


Andre relevante ord i denne kategorien