Gå tilbake

Succession planning

Succession Planning er et verktøy for å utvikle medarbeidere og bedriften. Man identifiserer potensiale, risiko og kompetansegap blant lederne i selskapet. Ut i fra dette kan det etableres en intern Talent Pool med klare utviklingsmål for den enkelte.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien