Gå tilbake

AI - Kunstig intelligens

AI - Kunstig intelligens

AI (Artificial Intelligence) eller kunstig intelligens som det heter på norsk, er simulering av menneskelig intelligensprosesser gjort av maskiner og datasystemer.

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er en teknikk som brukes for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent og menneskelig respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk.

Hva brukes Kunstig intelligens til?

Kunstig intelligens er mye brukt for å gi personlige anbefalinger til folk, for eksempel basert på deres tidligere søk, kjøp eller annen atferd på nettet. Kunstig intelligens involverer ekspertsystemer, naturlig språkbehandling, talegjenkjenning og maskinsyn. Integrering av kunstig intelligens i for eksempel HR vil bidra til å gjøre organisasjoner bedre. Nettopp fordi disse applikasjonene kan analysere, forutsi og diagnostisere for å hjelpe HR-team med å ta bedre beslutninger.  New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien