Gå tilbake

Personalmappe

Personalmappe kan inneholde en rekke dokumenter og opplysninger om ansatte. Dette kan være faktiske opplysninger eller vurderinger av arbeidstaker. Det kan finnes personopplysninger i personalmappen som arbeidstaker mener er uriktig eller unødvendig. I så fall kan arbeidstaker kreve opplysningene rettet eller slettet.

New call-to-action

Hvordan kan man enklere få kontroll på ansattedata?


Andre relevante ord i denne kategorien