Gå tilbake

Avtalefestet pensjon

Når du blir pensjonist går lønn over til å bli pensjon. Da kan din pensjon komme fra folketrygden, individuelle pensjonsordninger eller offentlig eller privat tjenestepensjon eller avtalefestet pensjon. 

Hva er avtalefestet pensjon?

Avtalefestet pensjon er en ordning for tidlig pensjon som er regulert i tariffavtale for både privat og offentlig sektor, og er en tidligpensjonsordning for deg som er født før 1963. Når virksomheter må ty til nedbemanning hender det at de henvender seg til ansatte som nærmer seg pensjonsalder, som kan gå av med AFP dersom arbeidsplassen har denne ordningen. 

Når kan jeg gå av med AFP?

Du kan gå av med AFP pensjon fra og med måneden etter at du har fylt 62 år. 

Avtalefestet pensjon i offentlig sektor

AFP i offentlig sektor er en ordning som i hovedsak gjelder personer som er ansatt i stat, fylke eller kommune. Denne pensjonsordningen kan ikke kombineres med alderspensjon. 

Avtalefestet pensjon privat

Privat avtalefestet pensjon er en pensjonsordning for deg som er ansatt i privat sektor. AFP i privat sektor kommer i tillegg til alderspensjon og tjenestepensjon og kan taes ut samtidig som du jobber. 

Hvem kan få AFP?

Du må være ansatt og jobbe i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår for å få AFP. 


Andre relevante ord i denne kategorien