Gå tilbake

Behovsanalyse

En behovsanalyse kartlegger hvilke behov du har, og blir ofte brukt i virksomheter. Behovsanalysen skal tydeliggjøre målet, ønsket innhold og hvilken arbeidsform som er mest hensiktsmessig. 

Hva er en behovsanalyse?

En behovsanalyse er en analyse virksomheter utfører for å sammenligne faktiske resultater med mulige resultater. Behovsanalyser brukes for å kartlegge behovene som må oppfylles for å få ønsket resultat ved å identifisere forskjellene på nåsituasjonen og ønsket situasjon. Etter å ha utført en behovsanalyse lager man en plan for å komme nærmere målet.     
En behovsanalyse er en analyse virksomheter utfører for å sammenligne faktiske resultater med mulige resultater. Behovsanalyser brukes for å kartlegge behovene som må oppfylles for å få ønsket resultat ved å identifisere forskjellene på nåsituasjonen og ønsket situasjon. Etter å ha utført en behovsanalyse lager man en plan for å komme nærmere målet.    

Behovsanalyse eksempel

Behovet til virksomheder vil variere, men et eksempel på et resultat av en behovsanalyse er at virksomheten kommer frem til at de må ansette flere folk i selskapet, eller gjøre andre endringer. 

Eksempel på spørsmål som kan stilles i en behovsanalyse:

Hva skal oppnås/læres? 
Dette handler om å avklare hvilke lederegenskaper, kompetanser og atferd som anses viktige for at virksomheten skal lykkes.

Hvorfor er disse egenskapene og denne kompetansene viktig?
Dette bør begrunnes med hvordan egenskapene og kompetansen er nødvendige for den aktuelle virksomheten.

Hvordan ser det ut/gjøres det i dag?
Her snakker vi om å beskrive hvordan organisasjonen fungerer i dag, og dette er en form for kartlegging av ledernes egenskaper og kompetanser og hvordan de fungerer i sine lederroller. 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien