Gå tilbake

Hjemmekontor

Arbeid i arbeidstakers eget hjem omtales ofte som hjemme- eller fjernarbeid. Mange utfører hjemmearbeid i kombinasjon med arbeid på det faste arbeidsstedet.

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem regulerer denne typen arbeid som ikke er kortvarig eller tilfeldig. Etter Arbeidstilsynets vurdering er ikke hjemmearbeid kortvarig eller tilfeldig hvis det bærer preg av å være en fast ordning. Det kan eksempelvis være at arbeidstakeren har hjemmearbeid en dag i uken, eller at det er en ordning i et spesifikt definert tidsrom. Arbeidsgiver må vurdere om hjemmearbeid er av en slik art at forskriften kommer til anvendelse.

Dersom forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om hjemmearbeid. Avtalen kommer i tillegg til den ordinære arbeidsavtalen.

Les mer om Hjemmekontor på nettsiden til Arbeidstilsynet

Fem anbefalinger til arbeidsgivere ved utstrakt bruk av hjemmekontor

  1. Hold kontakt med arbeidstakerne og snakk med dem jevnlig. Spør hva de trenger i arbeidshverdagen.
  2. Finn og avtal digitale løsninger som lar arbeidstakerne holde god kontakt med hverandre. Eksempler på digitale kanaler for video er Skype, Teams og FaceTime.
  3. Innfør eller bruk både formelle og uformelle digitale møteplasser. Ta gjerne kaffen med kollegene digitalt!
  4. Sørg for at de har en ergonomisk best mulig arbeidsplass, med for eksempel regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor nok og regulerbar dataskjerm. Se sjekkliste for arbeid ved dataskjerm. I de tilfeller den enkelte arbeidsplass kanskje ikke er optimalt tilpasset, kan organisatoriske tiltak være med på å avhjelpe situasjonen. Dette kan for eksempel være variasjon i arbeidsstilling, tiltak for fysisk aktivitet, hyppigere pauser o.l.
  5. Oppfordre de ansatte til å ta pauser og til å variere arbeidsstillingen, for eksempel ved å variere bruk av arbeidsbord og stoler.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien