Gå tilbake

Personalpolitikk

Hva er personalpolitikk? 

Personalpolitikk er et overordnet politisk dokument, som skal gi retning, og si noe om hvilke intensjoner selskapet har med personalarbeidet. HR-avdelingen eller lederens ansvar er √• s√łrge for at rutiner, veiledere og maler sikrer god etterlevelse av disse intensjonene, samt at dokumentet revideres ved behov. 

Personalpolitikk kan omfatte alt fra rekruttering, oppl√¶ring og utvikling av ansatte, til √• utarbeide l√łnns- og arbeidsvilk√•r, opprettholde et godt arbeidsmilj√ł, h√•ndtere konflikter og gjennomf√łre evalueringer og ytelsesvurderinger. M√•let med en god personalpolitikk er √• tiltrekke seg, og beholde kvalifiserte ansatte, samtidig som organisasjonen oppn√•r sine m√•l, og opprettholder et produktivt arbeidsmilj√ł.

Hvorfor trenger vi personalpolitikk? 

Personalpolitikk skal gi retning for arbeidet med de menneskelige ressursene i selskapet. Dette er for √• oppn√• m√•lene til virksomheten, og konkretisere hvilke verdier som skal styre atferden til ansatte og ledere. Dette dokumentet danner et grunnlag for HR-ansvarlig og lederes arbeid med strategisk personalledelse. 

Hvis bedriften g√•r gjennom en organisasjonsendring kan det v√¶re lurt √• g√• gjennom personalpolitikken, for √• se om det er noe som b√łr endres, legges til eller fjernes. 

New call-to-action

 


Andre relevante ord i denne kategorien