Gå tilbake

Reiseregning

Når ansatte er på reise ifm. med yrket og skal få godtgjort utgifter til reisen på grunnlag av standardiserte satser, for eksempel bilgodtgjørelse, diettgodtgjørelse eller nattillegg, skal kostnadene være dokumentert med en fortløpende oppstilling. Flere ansatte kan reiser samles på en og samme reiseregning, så lenge tidspunktet for, formålet med og kostnadene vedrørende den enkelte reise spesifiseres. Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning. En reiseregning skal inneholde opplysninger om: Arbeidsgivers navn og adresse. Arbeidstakers navn, adresse og skriftlig eller elektronisk underskrift. Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst. Formålet med reisen. Hvilket arrangement arbeidstaker har deltatt på.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien