Gå tilbake

Etterfølgerplanlegging

Etterfølgerplanlegging er hvordan man planlegger for utvikling av egne personalressurser som på et fremtidig tidspunkt kan etterfølge nøkkelressurser som slutter.

For hva skjer i en virksomhet dersom ledere eller nøkkelpersoner uteblir av ulike årsaker? Hvem er rett person og kan gå raskt inn i rollen? I alle organisasjoner finnes roller og posisjoner som er avgjørende for at helheten skal fungere. De som sikrer fremtidig ferdigheter og kompetanse for å nå strategiske mål også på sikt – vil stå sterkere enn konkurrentene.

5 tips i etterfølgerplanlegging:

  1. Inkluder etterfølgerplanlegging i forretningsstrategien
  2. Se etter ferdigheter og kunnskap som trengs for de langsiktige målene
  3. Evaluer kompetanse og kunnskap som rollen(e) krever
  4. Fyll på med kompetanseutvikling eller arbeidserfaring til mulige kandidater som mangler nødvendige ferdigheter
  5. Godkjenne, utvikle og veilede etterfølgerkandidatene.

Les mer om etterfølgerplanlegging i dette innlegget av Berit Bjerknes

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien