Gå tilbake

IAM

En IAM-løsning eller Identity Access Management, er et styringssystem for informasjonssikkerhet, og er nødvendig for å tilpasse tilganger basert på brukernes behov og ansvarsområder, opprettholde kontroll og oversikt over tilgangen til sensitive deler, samt sikre automatisert og regelstyrt kontroll av brukere og rettigheter.

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien