Gå tilbake

HR KPI

Hva er HR-KPI-er?

HR KPI står for Human Resources Key Performance Indicators, som på norsk kan oversettes til nøkkelindikatorer for ytelse av menneskelige ressurser. Kort forklart er HR KPI-er beregninger som brukes til å måle hvordan menneskelige ressurser bidrar i et selskap. HR-KPI-er analyseres etter hvor effektivt HR-teamet i et selskap gjennomfører sin HR-strategi. 

HR-KPI eksempler 

HR KPI-er i en HR-strategi kan for eksempel være fraværsprosent, medarbeidertilfredshet, overtidsarbeid, oppsigelser, nyansettelser, tidsbruk, kostnader og talent turnovers av ansatte.

De mest populære HR-KPI-ene det måles etter er: 

 • Medarbeidertilfredshet
  De ansatte er de viktigste i din organisasjon. Da er det både lurt og lønnsomt å jobbe smart med gode medarbeiderundersøkelser. Men hvordan kan ledere øke medarbeidertilfredsheten?

  Les mer om hvordan du kan øke medarbeidertilfredshet her. 

 • Fraværprosent
  Det er ønsket at fraværsprosenten er så lav som mulig. Det er derfor nødvendig å ha kontroll over fraværet til ansatte og gjøre det enkelt for folk å registrere fravær selv.

  Les mer om sykefravær her. 

 • Turnover ansatte
  Turnover av ansatte, antallet ansatte som slutter i løpet av året påvirker HR-KPI-ene. 

 • Rekruttering
  Rekruttering av ansatte tar mye tid når riktig kandidat skal velges.
  Spar tid med en enklere rekrutteringsprosess.

  Les mer om hvordan vi i Huma kan hjelpe deg med rekrutteringen her. 

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien