Gå tilbake

Check-in samtale

I motsetning til tradisjonelle medarbeidersamtaler er check-in samtaler ofte kortere og mindre formelle. De gjennomføres ofte hyppigere og er gjerne korte statusmøter mellom leder og medarbeider.

 

New call-to-action


Andre relevante ord i denne kategorien